شرکت دیاکونت با تیم کار آزموده و تلاش برای گسترش تکنولوژی IT و

همچنین به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات خود سعی نموده با

بهره گیری از کارشناسان مجرب و کار آزموده و بر تکیه بر سال ها تجربه در

زمینه آموزش ،فروش تجهیزات و خدمات شبکه فعالیت خود را در عرصه

فناوری اطلاعات همواره دنبال نماید.